Přihlas se!

Chci přihlásit celý tým

Mám zájem soutěžit ale nemám tým

Jste parta čtyř kamarádů a chcete zažít něco nového z oboru IT? Vyzkoušejte své
dovednosti a kamarádství v soutěži UnIT. Zažijte kopec srandy a vyhrajte hodnotné ceny!

V případě, že nemáš svůj tým, se kterým by ses přihlásil/a, nezoufej. Do UnITu 2018 se
můžeš přihlásit i jako jednotlivec a my Ti tým pomůžeme sestavit :).

Pravidla

 

1/ Soutěžní týmy jsou čtyřčlenné, složené ze studentů bakalářského nebo magisterského studijního programu.

2/ Každý tým si určuje svého kapitána, který je zodpovědný zejména za komunikaci s organizátory.

3/ Přihlášení do soutěže probíhá elektronicky, zasláním vyplněného registračního formuláře na stránce www.unitbrno.cz, kde si tým si může zvolit pouze jednu kategorii.

4/ Hlásit se mohou jak kompletní čtyřčlenné týmy, tak jednotlivci, kteří budou za pomoci organizátorů rozřazeni do kompletních soutěžních týmů. Organizátoři si vyhrazují právo, že tým po přihlášení jednotlivců nebude sestaven. Tato situace může nastat pouze v případě přihlášení takového počtu soutěžících, který nebude dělitelný čtyřmi a kompletní týmy tak nebudou moci vzniknout.

5/ Výběr postupujících týmů provede porota na základě výsledků Internetového kola. Za absolvované Internetové kolo se považuje takové, kdy soutěžní tým v časovém limitu odešle vypracovaný zadaný úkol. O případném postupu do soutěžního kola budou všechny týmy informovány e-mailem nejpozději do 3. 4. 2018. Výsledky Internetového kola nemají žádný vliv na hodnocení a výsledky dalších kol.

6/ Během plnění zadání soutěžní týmy nesmí  využívat pomoc a rady od osob mimo tým, nebo je nechat zasahovat do práce na zadání, čímž by mohl být ovlivněn finální výstup. Výjimku v komunikaci se soutěžícími mají členové organizačního týmu a zástupci partnerů podílejících se na zadání, není-li na místě organizátory určeno jinak.

7/ Během soutěže je možné používat internet a zdroje jako Stack Overflow, manuálové stránky apod.

8/ V průběhu soutěže není dovolené opustit prostory, vyhrazené pro soutěž.

9/ O výsledku rozhoduje odborná porota složená ze zástupců firem a akademických pracovníku, na základě prezentace výstupu soutěžního týmu. Pro každou kategorii je specifické hodnocení, které bude odpovídat kategorií a bude zveřejněno před začátkem soutěže.

10/ Osobní údaje účastníků budou využity výhradně pro potřeby soutěže organizátory soutěže a nebudou poskytnuty třetí straně, dle zákona č. 101/2000 sb. o ochraně osobních údajů. Účastník akce registrací souhlasí, že fotografie a videozáznamy s jeho osobou mohou být pořadatelem použity pro jakékoliv propagační a jiné účely, a to jakoukoli formou a bezplatně na dobu neurčitou.

11/ Soutěžíci vyjadřuji souhlas se uveřejněním výsledků práce v pripravených repozitářích na serveri github pod licenci MIT

12/ Registrací do soutěže všichni účastníci vyjadřují souhlas s Pravidly soutěže UnIT Brno.