O soutěži UnIT

UnIT extended - hackaton pro všechny studenty IT oborů. Pojď si vyzkoušet, jestli jste schopní vyřešit netradiční problém z praxe za 24 hodin. Vytvoř tří až čtyř členný tým a vyber si jednu ze čtyř kategorií, nebo se přihlaš sám a my ti s tvorbou týmu pomůžeme. Ve hře jsou ceny za více než 170 000 Kč. Během soutěže na tebe čeká relax zóna, občerstvení a bohatý doprovodný program.

Kategorie

Big Data

Existuje dokonalý IT zločin? Dokážeš se změnit z bezmocné oběti v úspěšného lovce?

IT moderní společnosti vyžaduje neustálou dostupnost a flexibilitu služeb. V důsledku toho jsou informační systémy a jejich role předmětem neustálé změny. Tradiční pojetí bezpečnosti stojící na přesně definovaných a neměnných pravidlech selhává a škrtí produktivitu. Dnes je nepostradatelné průběžné monitorování a vyhodnocování. Množství dat je ohromné a manuální analýza je náročná a nákladná. Kdo nedokáže automatizovat, nepřežije.

Čeká vás korporátní síť plná různorodých událostí. Zvládnete analyzovat big data? Udržte kontrolu nad svěřenou sítí a odhalte útočníka.

  • Schopnost tvorby SQL dotazů
  • Základy architektury podnikových sítí
  • Přehled o typech a struktuře log záznamů
  • Metodologie a techniky penetračního testovaní
  • Azure BI
  • Principy detekce anomálií

Backend

Videa na síti jsou trendy. Ale ne vždycky je po ruce kamera, kulisy nebo střižna. A někdy nejsou ani tvůrci.

Video už dávno nejsou jenom záběry z kamery. Mashupy, Automatická videa z dovolených, psí filtry na Snapchatu nebo dokonce Deep Fakes. Čím dál víc obsahu je generováno na pozadí bez většího zásahu uživatele. Motorem kreativity jsou často sociální sítě a my chceme být v první řadě u nejnovějšího trendu. A co ty?

Kde vzít video bez kamery?
Načte se na 3G?
Máš kodeky?
Jak rychle se video dostane k divákovi?
Nejde nám o scénář a režii, my chceme programovat!

Nechceme tě nutit do konkrétního řešení. Použij svoje silné stránky, pracuj chytře a nevymýšlej kolo.

Augmented reality

Proměň chytré brýle v užitečného pomocníka a ochutnej budoucnost ve které člověk zvládne více, lépe a pohodověji!

Ne vše lze v dnešní době automatizovat a bude tomu tak i do budoucnosti. Proto I významní hráči napříč odvětvími jako je letectví, automobilový průmysl, logistika či dokonce lékařství, se snaží najít způsoby jak práci, kde je člověk nenahraditelný, co nejvíce zefektivnit. Řešení, které člověku pomůže, je rozšířená realita, která v kombinaci s lidskou kreativitou a šikovností z něj udělá efektivní a vyrovnanou pracovní sílu, která má přístup k aktuálním a relevantním informacím ihned, na nic nezapomene a zůstává v kontaktu s ostatními pro ještě lepší týmovou spolupráci.

Vyzkoušíš si na vlastní kůži, jaká může být rozšířená realita v chytrých brýlích a jak se s ní dá pracovat. Troufneš si navrhnout a implementovat aplikaci pro chytré brýle, kterou budou mít lidé rádi a která jim bude pomáhat při dosahování skvělých pracovních výkonů?

Nejdůležitější je kreativita, kritické myšlení a empatie. Pokud ale umíš něco z webových technologií jako je html, css, javascript/typescript či nodejs bude to jen dobře a nebude ti nic bránit si vychutnat svět chytrých brýlí a AR.

Image processing

Co mají společného udělení Nobelovy ceny za chemii 2017, zobrazení struktury virů HIV či Zika a výzkum proteinů ovlivňujících Alzheimerovu chorobu? Kryo-elektronovou mikroskopii! Pracuj na podpůrných algoritmech, které pomohou rozšířit tuto technologii co nejširšímu okruhu uživatelů.

Kryo-elektronová mikroskopie je metoda poskytující možnost studovat strukturu organel a proteinů v reálných buněčných vzorcích. Tato technologie vyžaduje perfektně seřízený transmisní elektronový mikroskop s minimálním vlivem optických vad. Bude cílový zákazník zaměstnávat školeného technika nebo si raději koupí mikroskop, který se bude umět seřídit sám? K rozšíření nejen této metody jsou nutné algoritmy pro automatické seřizování mikroskopu na bázi zpracování obrazu. Jádrem těchto algoritmů je detekce a charakterizace elektronového svazku. Dokážeš jej detekovat v nejrůznějších podmínkách: od zvětšení 25x po 1 050 000x, v různých optických módech nebo s přítomností optických vad?

Rozsáhlý dataset obrázků z elektronového mikroskopu rozdělený podle obtížnosti detekce a charakterizace elektronového svazku. Možnost hrát si s reálnými daty a prakticky si vyzkoušet algoritmy pro obrazové zpracování. Dokážeš vytvořit dostatečně robustní algoritmus, který si poradí s velmi různorodými podmínkami?

Můžeš používat jakékoliv nástroje a knihovny, které Ti přijdou pod ruku, ať už je to Matlab, Python, C++ nebo třeba Haskell.

KDY ?

12 - 13 dubna 2019

Místo konání

FIT VUT Božetěchova 1/2, 612 00 Brno-Královo Pole

Hlavní partneři soutěže

Generální partneři soutěže

Generální partneři BEST Brno

Close Menu