Přihlas se!

Chci přihlásit celý tým

Jste parta tří nebo čtyř kamarádů a chcete zažít něco nového z oboru IT? Vyzkoušejte své dovednosti a prohlubte kamarádství v soutěži UnIT. Zažijte kopec srandy a vyhrajte hodnotné ceny!

Mám zájem soutěžit ale nemám tým

V případě, že nemáš svůj tým, se kterým by ses přihlásil/a, nezoufej. Do UnITu 2019 se můžeš přihlásit i jako jednotlivec a my Ti tým pomůžeme sestavit :).

Pravidla
 1. Soutěžní týmy jsou tří nebo čtyřčlenné, složené ze studentů bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu.
 2. Každý tým si určuje svého kapitána, který je zodpovědný zejména za komunikaci s organizátory.
 3. Přihlášení do soutěže probíhá elektronicky, zasláním vyplněného registračního formuláře na stránce www.unitbrno.cz v termínu od 3. 3. 2019  do 31. 3. 2019 23:59.
 4. Hlásit se mohou jak tří až čtyřčlenné týmy, tak jednotlivci. Jednotlivci budou za pomoci organizátorů rozřazeni do soutěžních týmů. Organizátoři si vyhrazují právo, že tým po přihlášení jednotlivců nebude sestaven.
 5. Výběr postupujících týmů provede porota na základě výsledků Internetového kola. Za absolvované Internetové kolo se považuje takové, kdy soutěžní tým v časovém limitu odešle vypracovaný zadaný úkol. O případném postupu do soutěžního kola budou všechny týmy informovány e-mailem nejpozději do 10. 4. 2019. Výsledky Internetového kola nemají žádný vliv na hodnocení a výsledky dalších kol.
 6. Během plnění zadání soutěžní týmy nesmí využívat pomoc a rady od osob mimo tým, nebo je nechat zasahovat do práce na zadání, čímž by mohl být ovlivněn finální výstup. Výjimku v komunikaci se soutěžícími mají členové organizačního týmu a zástupci partnerů podílejících se na zadání, není-li na místě organizátory určeno jinak.
 7. Během soutěže je možné používat internet a zdroje jako Stack Overflow, manuálové stránky apod.
 8. V průběhu soutěže není dovoleno opustit prostory, vyhrazené pro soutěž. Výjimkou je pouze vážný důvod, oznámený dopředu a schválený organizátory.
 9. O výsledku rozhoduje odborná porota složená ze zástupců firem a akademických pracovníků, na základě prezentace výstupu kompletního soutěžního týmu. Pro každou kategorii je specifické hodnocení, které bude odpovídat kategorií a bude zveřejněno před začátkem soutěže.
 10. Osobní údaje účastníků budou využity výhradně pro potřeby organizátorů soutěže a nebudou poskytnuty třetí straně, dle zákona č. 101/2000 sb. o ochraně osobních údajů a podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
 11. Účastník akce bere na vědomí, že po registraci a tím závazným přihlášením do soutěže, mohou být fotografie a videozáznamy s jeho osobou pořadatelem použity pro jakékoliv propagační a jiné účely a to jakoukoli formou a bezplatně na dobu neurčitou.
 12. Soutěžící vyjadřují souhlas se zveřejněním výsledků práce v připravených repozitářích na serveru github pod licenci MIT.
 13. Registrací do soutěže všichni účastníci vyjadřují souhlas s Pravidly soutěže UnIT Brno.

Close Menu